პირველი სესხი
250 ლარამდე 0 %
15 წუთში
გაიგეთ მეტი
აირჩიეთ თანხა
50 ლარი - 1500 ლარი
ვადა
1 - 30 დღით
სესხის დაფარვის თარიღი is 16.05.2016
სესხი
0.00 ლარი
საკომისიო
0.00 ლარი
ჯამი
0.00 ლარი
სესხის გადავადების საფასური
7 დღით
ლარი
14 დღით
ლარი
30 დღით
ლარი
500 ლარი 20 დღით
500 ლარი 20 დღით
სესხის დაფარვის თარიღი is 16.05.2016
სესხი
0.00 ლარი
საკომისიო
0.00 ლარი
ჯამი
0.00 ლარი
სესხის გადავადების საფასური
7 დღით
ლარი
14 დღით
ლარი
30 დღით
ლარი
კალკულატორის საშუალებით აირჩიეთ სესხის თანხა, ვადა და გაიარეთ რეგისტრაცია
იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ 0.01 ლარი ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.
როგორც კი თქვენს მიერ გადმორიცხული 0.01 ლარი აისახება ჩვენს სისტემაში დაიწყება თქვენი განაცხადის განხილვა.

რატომ logo-green ?

Wandoo.ge არის ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance -ის წევრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამჭვირვალე პირობებით, რაც უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს სანდოობას, რომ კომფორტულად ისარგებლოთ ჩვენი სწრაფი სესხით 50 დან 1500 ლარამდე 1 დან 30 დღემდე.

რჩევები Wandoo - სგან

Wandoo.ge გირჩევთ, რომ სესხის აღებამდე აუცილებლად გაეცნოთ სასესხო ხელშეკრულებას და მის პირობებს. ასევე გაცნობებთ, რომ სესხის გაცემამდე მოწმდება თქვენი საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გაზრდილი ლიმიტით ყოველ მომდევნო სესხზე. ვადაგადაცილების შემთხვევაში , მიიღებთ დასაფარ სესხზე შეტყობინებას როგორც ელ.ფოსტის ასევე სმს სახით. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგერიცხებათ პირგასამტეხლო გადასახდელი თანხის ( ძირისა და საკომისიოს) 1%. თუ ვერ აბრუნებთ სესხს, შეგიძლიათ ისრაგებლოთ გადავადების სერვისით და გადაავადოთ სესხი 7,14 ან 30 დღით, რათა ნეგატიური გავლენა არ მოახდინოთ თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.
დაგვიკავშირდით
მოგვწერეთ
ჩეთის დაწყება